Bli medlem och stöd

Lohärad Bygdegård!

Avgiften är 200 kr per år och person eller 500 kr för hela familjen.

Betalas in på bg 5011-0816 eller swish 1 231 699 263

Genom att bli medlem i Lohärad Bygdegård stöder ni föreningen ekonomiskt.

Dessa pengar går bla till driftkostnader och underhåll av huset.

Vill ni vara med i styrelsen? Varmt välkommen att kontakta oss! Vi har regelbundna möten i bygdegården där vi bla planerar trevliga aktiviteter.

Som styrelsemedlem är enda kraven att du deltar på möten samt hjälper till på en - eller fler - aktiviteter som vi anordnar.

Alla arbetar ideellt.

Dela den här sidan