Lohärad Bygdegårdsförening

Lohäradsvägen 231

761 72 Norrtälje

TEL:   072 - 71 49 419

E-post:   loharadbygdegard@gmail.com

FB:   Lohärad bygdegård

Roland Langhé

Ulla Karlsson

Elin Andersson

Jenny Enström

Styrelse 2024

Ordförande

Helén Palmgren

Vice ordförande

Nina Pettersson

Kassör

Bitte Samuelsson

Sekreterare

Susanne Karlsson

Ledarmot

Per Olof Gustvall

Suppleanter

Dela den här sidan